Rapportera länk:

 

iGov.Direct® - Stiftelsen för digital demokrati

 

Digital demokrati är målet för den ideella och politiskt obundna stiftelsen iGov.Direct®. Med nya teknologier som b.l.a. blockkedjan (bitcoin) och elektroniskt ID (mobilt BankID) går det att lagra röstdata på kontrollerbart sätt.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: