Rapportera länk:

 

www.fiska.se

 

Information och statistik på de Halländska åarna. Vi följer åarna Smedjeån, Stensån, Genevadsån, Fylleån, Suseån, Högvadsån, Ätran, Viskan, Lagan och Nissan. Fångster av lax och öring i Halland.
Munkedal i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: