Trappan Arkitekter

Bildades 1995. Vi hjälper våra uppdragsgivare med allt från utredningsskedet till färdig byggnad. Trappan arkitekter verkar inom arkitektur och design. Våra uppdrag är ny- och ombyggnad av bostäder och kontorsanpassningar.