MPS Sverige

Våra tjänster syftar till att förbättra företagens lönsamhet genom att kombinera rätt personer och kompetens med rätt affärsstrategi, det vill säga samordna Personalstrategi och Affärsstrategi.