ABC Chinese Support

Kinas inträde i WTO har skapat ännu större möjligheter för svenska företag. Vår affärsidé är att hjälpa svenska företag att etablera sig i Kina, Taiwan och Hong Kong. Vi har många års erfarenhet bakom oss och ett väl utbyggt kontaktnät.