Ordlista digital marknadsföring

Ordlista digital marknadsföring

Ordlista digital marknadsföring

301 redirect: 301 redirect är en ompekning från en webbadress till en annan som sker på servernivå. Tanken är att få med trafik och länkkraft från en icke-­aktuell eller icke­-existerande webbsida till en aktuell sida.

404-sida: felsida som dyker upp om du till exempel länkat fel i ett nyhetsbrev eller från en sida på din sajt till en annan, eller om besökaren skrivit in en felaktig URL som inte finns på din webbplats. Det är viktigt att du skapar en anpassad 404­-sida så att besökaren lätt kan navigera vidare och inte hamnar på en tom eller otydlig sida.

A/B-test: parallellt test av två versioner av till exempel en webbplats, en webbsida eller ett e­-postutskick för att se vilken av dessa som ger bäst resultat utifrån de mål som satts upp.

B2B: står för business-­to-­business och betyder att det handlar om försäljning från ett företag till ett annat.

B2C: står för business-­to-­consumer och betyder att det handlar om försäljning från ett företag till en privatperson.

Bounce rate: de besökare som bara besöker en sida på din webbplats och som väljer att inte gå vidare, det vill säga de ”bouncar”, studsar tillbaka, vilket anses innebära att de inte hittar något relevant som leder dem vidare. En hög bounce rate är någonting dåligt eftersom det indikerar att din webb plats inte levererar det besökaren är ute efter, framför allt om besökaren bouncar väldigt snabbt.

Brödtext: den löpande texten på en webbsida, eller i t.ex. en tidnings artikel, som skiljer sig från andra delar av texten på sidan, som rubriker och bildtexter.

Canonical: ett sätt att undvika att Google läser av duplicerat innehåll på din webbplats genom att använda en tagg, som visar vilket innehåll på vilken sida som är det ursprungliga (originalet) och som du vill att Google ska spindla och ta med i sitt index.

CPA och CPO: kostnad för en händelse eller en order, står för Cost per aquisition eller Cost per action och Cost per order. Det kan vara ett köp, en nedladdning eller någon annan konvertering som du vill uppnå.

CTR: står för click­-through rate eller klickfrekvens. Anger hur många som ser exempelvis ditt företag i träfflistan på Google, eller din Google Ads-­annons, och sedan klickar på träffen eller annonsen. Helt enkelt hur många som klickar sig vidare. Du räknar ut din CTR genom att ta antalet klick genom antalet visningar.

D2C: står för direct-to-consumer, när ett företag säljer direkt till slutkonsument istället för att sälja via en agent, distributör, grossist eller återförsäljare. Helt enkelt försäljning i egna digitala kanaler istället för via en mellanhand.

Datadrivet: arbetssätt där siffror och insikter får tala och beslut fattas baserat på data, inte på sådant som tyckande, intuition eller på att man alltid gjort på ett visst sätt.

Google AdWords: Googles system för att lägga in köpta annonser bland sökresultaten i sina träff listor. Annonserna placeras numera högst upp eller längst ned i träfflistan, märkta med ordet ”Annons”.

Google Analytics: Googles webbanalysverktyg – eller statistikverktyg – för att få veta mer om besökarna, till exempel trafik på olika webbsidor, hur länge besökarna stannar på de olika sidorna och varifrån de kommer.

Google Search Console: Googles verktyg för att hålla koll på och underhålla din webbplats placering i Googles sök resultat. Du kan till exempel se hur din organiska trafik från Google utvecklar sig och vilka fel sidor, 404­-sidor, som du bör åtgärda.

Growth hacking: metod för att driva snabb tillväxt där man löpande testar och förbättrar och inte är rädd för att prova nya och även okonventionella metoder – därav ordet hack – för att hela tiden förbättra och förfina sitt arbete.

Inbound marketing: metod för att få in fler leads och fler kunder via digitala kanaler. Inbound marketing har kunden i centrum, till skillnad från outbound marketing, eller traditionell marknadsföring, där företag trycker ut sitt budskap utan att ta hänsyn till om mottagaren är intresserad eller tillhör målgruppen.

Influencers: inflytelserika aktörer på nätet – personer med ett avgörande inflytande på sin mål grupp via till exempel sin blogg eller sociala kanaler som YouTube och Instagram.

Kontext: betyder sammanhang eller omgivning. Du vill synas med ditt innehåll, ditt företag och dina produkter och tjänster i en relevant kontext, det vill säga i ett relevant sammanhang.

Konvertering: den aktivitet du vill att användarna ska genomföra när de besöker din sajt eller din butik, till exempel köpa en produkt eller ladda ned en guide.

Konverteringsoptimering: det arbete du lägger ned för att öka andelen besökare som konverterar, det vill säga gör det du vill att de ska göra på din sajt eller i din butik.

KPI: nyckeltal, står för Key Performance Indicator. KPI används för att löpande följa en verksamhet i relation till de målsättningar som är uppsatta.

Landningssida: kan betyda två saker: den första sida som en besökare landar på, eller en sida som är framtagen med ett enda syfte – att konvertera – och som används för exempelvis löpande kampanjer eller för att marknadsföra ett erbjudande under en begränsad tid.

Leads: företag eller personer som på något sätt visat intresse för dina produkter eller tjänster, eller som tillhör din målgrupp och som du har kontakt uppgifter till, men som ännu inte blivit kunder. Leads är kort sagt potentiella kunder.

Länkkataloger: en sajt som sorterar länkar till andra webbplatser i kategorier och under kategorier. I Sverige var SUNET­-katalogen, numera Infoo.se, först ut med att kategorisera länkar på den svenska webben. Internationellt vad DMOZ den stora länkkatalogen som alla ville vara med i till den lades ned i mars 2017.

Marketing automation: verktyg och systemstöd för att fånga upp och vårda befintliga och potentiella kunder. Några exempel är Marketo, Oracle Eloqua, Pardot och Hubspot, men även mejltjänster som Apsis och Mailchimp har idag funktioner för marketing automation.

Native advertising: annonser utformade som redaktionellt innehåll, vilka upplevs och ser ut som en artikel men är betalda av en annonsör. Annonserna ska helst smälta in så bra som möjligt på sidan där de visas, så native står här för ”naturlig”.

Persona: metod för att personifiera vilka kunder och marknadssegment som utgör din målgrupp. Metoden går ut på att använda olika typer av data för att bygga typanvändare av din produkt eller tjänst. Personas är helt enkelt typkunder för dina målgrupper.

ROI: står för Return on Investment, det vill säga avkastning på en gjord investering. För att erhålla ett positivt ROI på exempelvis din annonsering eller din satsning på content marketing ska det du får ut vara större än din insats, dvs. intäkterna ska vara större än kostnaderna.

SEM: står egentligen för Search Engine Marketing, det vill säga sök motormarknadsföring, men används numera som en samlande term för alla de köpta aktiviteter du genomför i syfte att erhålla trafik från sökmotorer, till exempel Google AdWords och Google Shopping.

SEO: står för Search Engine Optimization och används som en samlande term för alla de aktiviteter du genomför i syfte att förbättra din ranking och din synlighet bland de organiska och obetalda resultaten hos sök motorerna – helt enkelt ditt arbete med din webb plats för att hamna så högt upp som möjligt i Googles träfflista.

Sitewide: en sitewide­länk är en länk som syns på alla – eller åtminstone väldigt många – sidor på en webb plats. Det kan till exempel vara en sidfots länk eller en så kallad blog roll, där en bloggare länkar till andra bloggare i sidomenyn på sin blogg.

SERP: en resultatsida på en sökmotor, står för Search Engine Result Page. Omskrivs ibland som SERPen, till exempel ”nya funktioner i SERPen”.

URL: webbadress, helt enkelt det som står i översta fältet på din webbläsare. Står för Universal Resource Locator.

UX: User experience, det vill säga användarupplevelse. Används rätt ofta synonymt med UX­-design, som avser det arbete som läggs ned på att förbättra användarnas upplevelse av till exempel en sajt eller en webbutik, eller egentligen vilken produkt eller tjänst som helst.

Relaterade länkar: SEO checklista SEO-kurs online

Ordlistan är hämtad från boken Gräv guld i dina egna kanaler om som även finns som ljudbok om content marketing och SEO i en lång version på Storytel och i en förkortad version som ljudbok på Storytel Brief.

 

Artikel skriven av Christer Pettersson för redaktionen på Infoo.se

Publicerad av Redaktionen på infoo.se
Uppdaterad 2024-02-13
Info kommer inom kort.