Integritetspolicy

På Infoo.se (Leadson AB) värnar vi om våra kunders personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd där vi till exempel aldrig skulle låna ut eller sälja dina personuppgifter till ett annat företag.

Vad är GDPR och vad är en personuppgift och behandling av personuppgifter?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning om hur man får behandla personuppgifter vilket innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För enskilda personer innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks, bland annat ställs strängare krav på företag och organisationer att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organisation gör med personuppgifter och exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Vem är ansvarig för de personuppgifter Infoo.se (Leadson AB) samlar in?

Leadson AB, Birger Jarlsgatan 14, 114 34 Stockholm med organisationsnummer 559366-9392 och med e-postadress [email protected] är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Det är också dessa kontaktuppgifter du använder om du vill kontakta oss kring frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut ett registerutdrag.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

För att fullgöra avtalet om att synas i Infoo Webbkatalogen samlar vi utöver den information du sänder oss om din webbplats in följande uppgifter: Organisationsnummer (om företag eller kommersiell verksamhet) Postadress till företaget eller den som anmäler webbplatsen till Infoo Webbkatalogen Kontaktupppgifter (till länkens ägare: förnamn, efternamn, e-postadress) Anmälare (endast om annan än ovanstående).

Följande hantering av personuppgifter kommer sedan att ske för att fullgöra din beställning: Betalning (beroende på val av betalalternativ kan betalföretaget behöva fler personuppgifter som personnummer vid köp på kredit som fakturabetalning) inklusive adresskontroll och eventuell kreditupplysning.

Laglig grund: fullgörande av avtalet. Avtal, som i detta fall ett avtal om deltagande och exponering i webbkatalogen, kan utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera ert deltagande i Infoo Webbkatalogen.