Högskoleprovet läsförståelse

Högskoleprovet läsförståelse

Högskoleprovet läsförståelse tips Vill du öka dina chanser till ett bra resultat på den del av högskoleprovet som testar din svenska läsförståelse?

Och vill du förbättra din läsförståelse generellt inför att du ska skriva högskoleprovet?

Då kan det vara en bra idé att läsa några riktiga gamla svenska klassiker för att lära fler ord och få en större förståelse hur olika ord har använts genom olika tider.

En bra och lättillgänglig bok är Doktor Glas av Hjalmar Söderberg. Genom att läsa Söderbergs klassiska bok om den tungsinta Doktor Tyko Gabriel Glas kommer du lära dig en hel del ord, men även få en inblick i hur Stockholm såg ut i början av 1900-talet.

Det finns även en del formuleringar i boken som blivit klassiska, mest känd av alla dessa skrivningar handlar om viljan att bli älskad:

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Högskoleprovet läsförståelse - 200 ord det är bra att kunna I den här artikeln om Doktor Glas, som är en dagboksroman som utkom 1905, har vi samlat ett par hundra ord som det kan vara bra att gå igenom innan du läser boken, men även efter du läst klart för att öva din läsförståelse inför högskoleprovet.

Så ett tips inför att du ska skriva högskoleprovet och för att du ska ha så goda chanser som möjligt på den del som handlar om läsförståelse på svenska är att läsa Doktor Glas men även andra svenska romaner som till exempel Gäst hos verkligheten, Dvärgen eller Barabbas av Pär Lagerkvist eller Utvandrarna av Vilhelm Moberg.

Det går även bra att läsa mer moderna svenska författare som Per Anders Fogelström, som skrev Mina drömmars stad 1960, eller Klas Östergren som skrivit ett antal moderna klassiker som Fantomerna (1978) och den bok som gjorde honom riktigt känd, Gentlemän (1980), boken om en ung författare som flyttar in med bröderna Morgan i en lägenhet på Södermalm i Stockholm.

Vill du även läsa en kort men mycket välskriven bok, som verkligen visar på hur en skribent kan formulera och hantera det svenska språket kan vi rekommendera Om konsten att läsa och skriva av Olof Lagercrantz, som utkom 1985.

Tillbaka till Doktor Glas och din möjlighet att förbättra din läsförståelse inför högskoleprovet, så följer här ett par hundra ord att gå igenom innan och efter din läsning av Hjalmar Söderbergs klassiska bok. Bra ord högskoleprovet Stoft - Damm (även sot och aska)

Droska - Hästvagn (när man åkte med häst och vagn), kan idag betyda taxi

Anekdot - Kort berättelse om ett ämne, ofta underhållande

Vämjelse - Äckel, avsky

Fysionomi - Fysiskt utseende, kroppstyp

Gitta (eller gittat) - Orka, ha lust, bry sig

Annotera - Anteckna, skriva ned

Emedan - Eftersom, därför att

Gå i Norrström - Gå i strömt vatten i centrala Stockholm (dränka sig)

Filantrop - Person, positivt inställd till andra människor, och ofta idkar välgörenhet utan motprestation

Kuliss - Flyttbar del av en scen, till exempel på en teater

Potemkinkuliss - Kulisser som skulle lura tsarinnan Katarina II när hon åkte tåg till Krim i Ryssland i slutet av 1700-talet och som idag används som en bild för skönmålning av en egentligen eländig och usel verklighet

Gipsornament - Stuckatur, utsmyckning av gips

Hugskott - Infall, påhitt

I grosses - Gravid, havande

Barnsbörd - Förlossning

Deva - Mytologisk gud med ansvar för naturen

Frivolt - Kullerbytta i luften eller Ytligt, fräckt och oanständigt

Talmikärlek - Oäkta kärlek

Gingo - Gick (böjning av gå) Pittoresk - charmig, romantisk, idyllisk

Nattvardskalk - bägare eller annat kärl för nattvard (kalk är en typ av bägare)

Sedlig - pryd, anständig, moralisk

Ogrannlaga - Ofin, taktlös (t ex en ofin fråga)

Legat i Uppsala - Studerat i Uppsala Vivör - Person som lever njutningsfullt, t ex en playboy eller festprisse

Digitalis - Medicin för hjärtat (egentligen samlingsnamnet på hjärtstimulerande ämnen som förekommer naturligt i fingerborgsblomma eller digitalisväxten)

Ångslup - Fartyg som drivs av ånga

Marig - Låg, förkrympt (t ex små mariga träd), men kan även betyda svår och krånglig

Ogunst - Ogillande, onåd (gunst betyder motsatsen som nåd och vara populär)

Charlatan - Bedragare, skojare

Eljest - Annars, för övrigt (ålderdomligt uttryck), att vara eljest kan också betyda att vara lite konstig

Voro - Böjning av vara, så att "Vi voro" betyder "Vi var"

Vi vore du - Vi sa du till varann, inte ni, det vill säga vi kände varann

Jämmerdalen - Plats om präglas av lidande, den mörka bilden av människolivet (en lång vandring mot döden)

Skogstjärn - liten sjö i skogen (tjärn kan också kallas göl)

Gissel - straff, plåga

Besynnerligt - märkligt, konstigt

Kommunion - nattvard i kyrkan (att ta emot Kristi kropp och blod genom vin)

Velociped - gammalt ord för cykel (som även kallades för bicykel)

Täck - vacker, söt, nätt

Corpus deliciti - Latin, som betyder ungefär "brottets kropp" eller yttre spår som finns kvar av ett brott

Patrask - slödder, drägg

Arkadisk ängd - lantlig, idyllisk trakt

Ränsel - liten ryggsäck

Huvudgärd - kudde, ändan av en säng där kudden ligger

Eolsharpor - harpor som spelas av vinden

Koral - psalm, kyrkosång

Sakristia - prästens omklädningsrum

Chiffonjé - gammaldags skrivbord där man fäller ut en klaff för att skriva

Fördraga (eller fördra) - stå ut med, tolerera

Eljest - annars, i annat fall

Fordom - förr, för länge sen

Medikament - medicin, läkemedel

Lupus - sjukdom där immunförsvaret angriper den egna kroppen

Schavott - plattform där bestraffning som hängning, halshuggning eller schavottering sker

Ehuru - även om, fast, trots att

Tvagen - tvättad (av tvaga som betyder tvätta, göra ren)

Honorar - betalning, ersättning för tillfälligt arbete (kan även kallas för arvode)

Skritt - hästens mest långsamma gångart där någon fot alltid befinner sig på marken

Svira - festa, dricka (nattsvirare - en person som festar på natten)

Sköka - prostituerad

Förmak - förrum, väntrum, mindre rum

Atenienn - hyllmöbel, prydnadshylla med ett antal hyllor över varandra

Förtrytelse - ilska, missnöje

Kontrahent - motpart, motståndare

Tindra - stråla, glittra

Suntält - soltält, markis

Nazir eller nasir - från bibeln där det talas om ”Herrens nasir ” som fick avlägga ett speciellt löfte och bland annat inte dricka alkohol eller klippa håret

Krokan - tårta, högt bakverk

Cyrenaiker - filosof som tillhörde en riktning inom den grekiska filosofin

Oförmodat - plötsligt, oväntat

Chopin - välkänd polsk kompositör och pianist (1810-1849)

Nocturne - betyder nattlig musik och är korta, romantiska musikstycken

Inlandsklimat - speciellt med inlandsklimat är att det är mycket varmt på sommaren och mycket kallt på vintern

Tarvlig - oschysst, okamratlig, taskig

Vederlägga - motbevisa

Liderlig - syndig, oanständig

Lysten - sugen, fylld av begär Vårdtecken - bekräftande tecken vid kyrklig vigsel

Flor - tunt tyg eller slöja (vid t ex begravning)

Merendels - vanligen, oftast (gammaldags språk)

Uppgåvo - uppgav (av uppge som betyder ange, påstå)

Delikat - kan betyda två saker: känslig, ömtålig eller god, välsmakande

Spleen - tungsinne, svårmod

Led - uttråkad, less (kan även betyda knä, böjställe eller väg, farled)

Vidgår - erkänner, medger

Syntes - sammansmältning, slutsats eller framställning av en kemisk förening

Friktion - motstånd när något ska glida eller spänning, konflikt

Divergens - meningsskiljaktighet, när det man tycker eller anser drar åt olika håll

Pedant - noggrann och petig person

Husgeråd - köksredskap (saker som används i köket eller i hemmet)

Urskillning - förstånd, omdöme

Oförvitlig - ostraffad, hederlig, ren

Pan - en halvgud i grekisk mytologi, till hälften man och till hälften get, som skyddade fälten, skogarna och herdarna och som ofta avbildades med en flöjt

Eklatant - uppenbar, slående, tydlig

Långholmen och Konradsberg - fängelse och mentalsjukhus i Stockholm

Brunno - brann

Spökskepp - en båt som driver omkring utan besättning

Osa katt - när någonting börjar bli farligt eller riskabelt (kommer av tanken om en hund som vädrar en katt)

Väsentligen - huvudsakligen, framför allt

Kattmusik - larm, oväsen

Lump - skräp, trasor, saker man slänger

Beblandelse - att man blandar ihop, rör ihop, mixar

Intermezzo - kan betyda oväntad händelse, avbrott eller kort musikstycke

Monte Carlo - område i Monaco känt för sitt kasino

Otaliga - många

Utpinad och led - sliten, plågad och uttråkad, less

Applådsalvor - salvor (snabb skur) av applåder, det vill säga mycket applåder

Förlustelse - underhållning, nöje

Försaka - avstå ifrån, vara utan

Patos - stark känsla eller engagemang

Larm - buller, oväsen, oljud

Boett - den yttre delen av en armbandsklocka - eller ett fickur - som inkluderar urverket och urtavlan

Kokett - tillgjord, person som försöker vara attraktiv och intressant

Pendang - motsvarighet, par, make

Galler - historiska folkstammar i nordvästra Europa (kallas även kelter)

Koniska - spetsiga, toppiga (som en kon)

Kägla (som ljuskägla) - strut, tratt och en stråle av ljus

Stånd (ditt stånd) - samhällsgrupp, klass

Erinran - påminnelse, uppmaning

Gol - av gala, till exempel "en tupp gol"

Ämbete - tjänst, befattning

Ämbetsbroder - kollega

Pastor primarius - så kallades kyrkoherden i Stockholm fram till 1989

Cyankalium - starkt gift

Krevera - explodera, sprängas även bildligt (jag höll på att krevera av skratt)

Grönstedts grådask - portvin producerat i Portugal för varumärket Grönstedts

Styx - underjordisk flod i den grekiska mytologin som var en gräns mellan livet och döden

Förmånlig - lönande, fördelaktig

Kretin - idiot

Lavoar - tvättbord, tvättställ (med en vattenkanna och ett tvättfat)

Balsampoppel - träd som kan bli över 20 meter högt (poppel är en typ av träd eller egentligen en videväxt som kan bli hög)

Töcken - dis, dimma

Måst - vara tvungen

Hårtestar - slinga av hår

Karaktär - läggning, drag, stil

Black om foten - en begränsande faktor som hämmar något

Förspänt - ha goda förutsättningar

Elementarkraft - naturkraft, urkraft

Ed - heligt eller viktigt löfte

Försyn - en högre makt

Salsdörr - entrédörr, halldörr eller dörr in till en sal

Tungus - tråkmåns, tråkig person

Dunkel - mörk, skum, otydlig

Varsel - förebud, föraning, omen

Pseudo - falsk, oäkta, imiterad (kvasi har samma betydelse, till exempel kvasimoral = oäkta moral)

Ögna igenom - läsa snabbt igenom, skumma en text

Miniatyr - i liten skala, i litet format, förminskat

Fez - rund hatt utan brätte som ofta är röd och som användes i till exempel Nordafrika Brätte - skärm på en hatt

Syrtut - Lång rock

Tjära - mörk trögflytande vätska (som används som träskyddsmedel)

Gynekologi - medicinsk specialitet för studier av sjukdomar i kvinnans könsorgan (från grekiska "kunskap om kvinnan")

Malätet - mycket sliten, skadad av mal

Psykiatri - vetenskapen om psykiska sjukdomar

Desorganisation - kaos, förvirring, oreda

Mahogny - rödbrunt hårt virke som används för möbeltillverkning

Dekadans (eller dekadens) - fördärv, förfall, nedgång

Populasen - den stora massan, allmänheten, pöbeln

Rännsten - dike, ränna

Pöbel - slödder, pack, avskum

Porter - mörkt öl

Isterhaka - dubbelhaka, fet haka

Kontravisit - ett besök i gengäld (när du besöker någon som besökt dig)

Dok - slöja som bärs av nunnor

Officiant - person som leder en religiös eller borgerlig ceremoni som dop, vigsel och begravning

Syrak - arg, sur (också en del av Gamla Testamentet i Bibeln)

Vältalig - verbal, uttrycksfull, bra på att tala för sig

Oöverskådlig - enorm, ofantlig, svår att få grepp om

Bävan - ångest, skräck, stor oro

Uthärdlig - skaplig, någorlunda bra, inte värre än att man kan hantera det

Begynt - börjat

Genom märg och ben - genomträngande, som tränger sig igenom (märg är det innersta i kroppen, benmärgen)

Humbug - bluff, bedrägeri

Stympa - hugga av, amputera, massakrera

Ibsen - norsk författare som bland annat skrev dramat Peer Gynt

Erinnyer - hämndgudinnor i den grekiska mytologin

Lave - bänk, brits (till exempel i bastu)

Murvel - journalist, reporter

Vardagslag - till vardags, en vanlig veckodag (inte en helgdag)

Apparition - utseende och uppträdande (någons yttre)

Chic - elegant, flott

Skyldra - militär term för att hälsa med gevär eller sabel (svärd, värja)

Menageri - djurpark, samling av djur

Binnikemask - mask som lever i kroppen

Intonera - börja sjunga, ange ton

Kotteri - slutet sällskap, inre krets

Lohengrin - romantisk opera av Richard Wagner

Villfarelse - missuppfattning, vanföreställning

Förädlande - förbättrande

Kromatiska - musikalisk term när det går ett halvt tonsteg i taget

Okyska - oanständiga

Augsburgiska - Augsburgska bekännelsen är en religiös skrift (från den evangelisk-lutherska kyrkan)

Esoterisk - mystisk, ockult

Rättrådig - ärlig, hederlig, rättvis

Snörräta - spikrak, helt rak

Drapera - insvepa, täcka

Mantel - kappa, kåpa

Florera - blomstra, breda ut sig

Obeveklig - sträng, fast, hård

Herodes - judisk kung över Palestina före Jesu födelse

Profet - visionär, orakel, spåman

Vanartig - elak, missanpassad

Avväg - fel väg, sidospår

Ödipus (Oidipus) - kung i den grekiska mytologin

Sfinx - mansfigur med lejonkropp och manshuvud (i Egypten)

Murken - rutten, angripen av röta

Muslinsgardin - gardin i tunn bomullsväv

Vattrad - med vågmönster

Skockar - hopar, samlingar (till exempel moln i skockar på himlen)

 

Artikel skriven av redaktionen på Infoo.se.

Publicerad av Redaktionen på infoo.se
Uppdaterad 2024-02-13
Info kommer inom kort.