IRC

Internet Relay Chat. Enstaka IRC-servrar och kanaler. Icke-kommersiella.