Litteratur

Allmän litteratur och dokumentation om data och datorer och recensioner av sådan litteratur. Inte litteratur upplagd på datorläsbar form.