OncoZenge AB

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag med huvudkontor i Bromma i Stockholm.

OncoZenge utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av strålningsbehandling och kemoterapi mot cancer.

Bolagets produktkandidat BupiZenge® som är en ny formulering av bupivakain i form av en sugtablett avsedd för smärtbehandling i mun och svalg har i fas 2-patientstudier uppvisat bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi.

Kontakt: OncoZenge AB Gustavslundsvägen 34 167 51 Bromma Tel: 08-31 14 20