Lokaltidningar

Lokaltidningar som även kommer ut i pappersupplaga. Dagstidningar med utgivning upp till fem nummer per vecka och/eller huvudsakligen lokal spridning.