Observer Pressurklipp AB

Bevakar massmedia över hela världen, nyhetsbyråer, databaser, reklam, politiskt material och vi specialbevakar EU. I Sverige bevakar vi omkring 1.200 tidningar och 75 TV- och radiokanaler.