Företagsförmedling

Företagsmäklare. Hjälper till vid försäljning av företag.