Kreditinstitut

Kreditinstitut eller låneinstitut är ett annat ord för företag som lånar ut pengar, en juridiskt term för bolag som har rätt att bevilja kredit. Denna juridiska term används för banker och kreditmarknadsföretag, som har rätt att bedriva betalningsförmedling eller ta inlåning från allmänheten. Kreditinstitut är reglerade i lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297) vilket är en lag var kontroll sköts av Finansinspektionen.