Nacka Schakt AB - markarbeten och sprängning

Schakt och grävning, fuktisolering och dränering. Sprängning och husgrundsförberedelser.

Nacka Schakt är ett familjeföretag som varit verksamt i Nacka-Värmdöområdet sedan 1978.