Projektering, byggledning och kalkyler

Gör planeringsarbete och liknande till större byggen.