Connectron AB

Leverantör av utrustning till företag och Svenska myndigheter t ex Brandförsvar och Polisen. Batteriladdare, rökdykarlampor, signallampor, headset och kommunikationsutrustning.