Besiktning och värdering

Ägnar sig åt besiktning och vädering av större och mindre fastigheter.