Medströms Dataförlag AB

Sveriges största utgivare av konsumentdatatidningar och IT-relaterade nyhetsbrev. Vi ger ut tidskrifterna Datormagazin, PC Gamer, PC Hemma, SuperPLAY m fl.