Sjukgymnaster

Sjukgymnastik (kallas numer fysioterapi). Fysioterapi är ett akademiskt ämne som behandlar allt från rehabilitering och friskvård till ergonomi och idrottsskador. Yrkestiteln var tidigare sjukgymnast, men är från och med den 1 januari 2014 fysioterapeut.