Grosshandlare-grossist

Importörer och liknande som endast jobbar mot leverentörer och inte mot slutkunder