Fastighetsrätt

Fastighetsrätten reglerar ägandet av fastigheter. T ex hyra, arrende, fastighetsbildning, detaljplanering, bygglov och bostadsrätter.