Event marketing

Ordnar evenemang, kickoffer och andra saker åt företag. Inriktat på marknadsföring.