Scen-, ljud- och ljusutrustning

Uthyrning och försäljning av scen-, ljud-, och ljusutrustning för olika ändamål.