Outplacement

Hjälper andra företag att omplacera och avveckla personal. Stöd för individ och organisation vid uppsägning