Vattenförsörjning

Försörjer hushåll och företag med vatten.