Boxning

Boxning är en sport där två tävlande försöker träffa varandra med slag i en boxningsring. Boxare delas in i viktklasser beroende på boxarens vikt.