Golf

Golf är en sport där man spelar en boll med en uppsättning klubbor från en utslagsplats, som kallas tee, till och i ett hål genom ett antal på varandra följande slag. Hålet är beläget på en särskilt preparerad plats som kallas green.