Lacrosse

Lacrosse är ett lagspel som spelas med racketliknande klubba med "håv" en och en gummiboll. Klubban får även användas för att slå på motståndarens klubba eller handskar.