Orientering

Orientering är en sport som går ut på att med hjälp av karta och kompass besöka ett antal kontroller markerade på en karta på kortast möjliga tid. Kontrollpunkterna markeras oftast i terrängen med orange-vita skärmar.