Kommunalförbund

Sammanslutningar av kommuner och/eller landsting för samarbete enl. kommunalförbundslagen.