Evenemang

Alla tidsbestämda evenemang bör ligga under denna kategori. Evenmang som sträcker sig över många månader hamnar i huvudkategorin.