Bovin, Johan

322 ssk bat. Stadsskytte, bilder från lumpen, länkar, infanteriets guldgossar.