Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst SSD

SSD arkiverar och förmedlar databaser för forskningsändamål. Datatjänsten är knuten till Göteborgs universitet.