Samfällighetsföreningen Bodika

Information till medlemmar om styrelse, protokoll och bra att veta. Lite historik om föreningen.