Jernkontoret

Den svenska stålindustrins branschorganisation. Information om stålindustrin och företagen, stålstatistik, teknisk- och bergshistorisk forskning, energi- och miljöfrågor, utbildning och stipendier m.m.