Skogsindustrierna

Branschföreningen har till uppgift att i Sverige och internationellt främja medlemmarnas gemensamma intressen när det gäller konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Företagen tillverkar massa, paper och sågade trävaror.