Mensa Sverige

Ideell förening ansluten till Mensa International. Syftet är att identifiera och främja mänsklig intelligens så att den skall kunna komma mänskligheten till godo samt att skapa intellektuellt och socialt stimulerande betingelser för sina medlemmar.