Stiftelser

Presentationer av stiftelsernas verksamhet. Ej kulturella, näringslivs- eller utbildningsstiftelser.