Skogsängskyrkan i Salem

Skogsängskyrkan ligger vid vattentornet i Salem och hör till Rönninge Missionsförsamling och SMU.