Montessoripedagogik

Både friskolor och kommunala skolor som tillämpar Montessoripedagogik.