Stålbyggnadsinstitutet (SBI)

Bedriver tillämpad forskning och utveckling samt informerar om stålkonstruktioner i byggande. SBI är en av världens största informationsplatser inom stålbyggnad.