Technichus

Ett science center i Härnösand. Syftet med verksamheten är att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik.