The Baltic University Programme

Ett regionalt nätverk mellan universitet och andra institutioner för högre utbildning i länderna kring Östersjön. Nätverket bedriver undervisning med tonvikt på frågor om miljö och hållbar utveckling i regionen.