Rapportera länk:

 

Alliansen för funktionshindrade (AFF)

 

Ett politiskt obundet parti. Vi kämpar för sakfrågor, som berör området funktionshinder.
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: