Cirkulär ekonomi – för en mer hållbar framtid

Cirkulär ekonomi – för en mer hållbar framtid

Vår planet har tillhandahållit oss stora mängder naturresurser som vi människor har nyttjat på ett ansvarslöst sätt. I Sverige konsumerar vi långt över vad vår planet klarar av, vilket innebär att framtida generationer får betala för det vi konsumerar. För att säkerställa framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov måste vi ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Ett steg är att gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi.

Vad är cirkulär ekonomi?

Dagens traditionella ekonomiska system kan jämföras med en rak linje, och bygger på att vi producerar varor genom att utnyttja naturens resurser för att sedan köpa, använda och till sist slänga dem. Det betyder att vi utnyttjar jordens resurser tills de tar slut. En cirkulär ekonomi innebär istället att jordens resurser tas tillvara och att de varor som tillverkas återvinns och återanvänds så mycket som möjligt. På så sätt tär vi inte lika mycket på jordens resurser, minskar vårt avfall och ser till att kommande generationer också kan tillfredsställa sina behov. Att gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi kräver dock stora förändringar på flera nivåer i samhället. Det innebär att såväl politiker som näringsliv och konsumenter spelar en central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.

Vad innebär det i praktiken?

Offentlig sektor och näringsliv

Politiker i Sverige och världen behöver bland annat stifta nya lagar och näringslivet behöver förändra sina processer. För att öka användningen av återvunnet material måste det få samma förutsättningar och marknadsvillkor som jungfruligt material har. Även marknaden för vissa material behöver utvecklas och produktstandarder kan behöva uppdateras. För att återvinningen av material ska fungera är det viktigt märkningen av produkternas innehåll fungera. Det vill säga att de faktiskt märks med vad de faktiskt består av. På så sätt kan delar från olika produkter samlas ihop och användas som råvaror till nya produkter. Produkter som innehåller farliga ämnen behöver fasas ut och förstöras på ett säkert sätt, medan nya produkter måste kunna återanvändas och återvinnas på ett säkert sätt. Alltså designas med hållbarhet och resurseffektivitet i åtanke.

Vad kan du som konsument göra?

Som konsument har även du möjlighet att bidra till omställningen. Du har makt att förändra ditt beteende och sätta press på både politiker och företag genom att exempelvis aktivt välja hållbara produkter. Du kan även återvinna så mycket du kan och konsumera mindre genom att delar på saker, äga tillsammans med andra, eller genom att låna eller hyra. Hos Lånekoll kan du läsa mer om cirkulär ekonomi och vad vi kan gör tillsammans för att gå ifrån dagens linjära ekonomiska system till ett mer cirkulärt.

Publicerad av Redaktionen på infoo.se
Uppdaterad 2024-02-13
Info kommer inom kort.