Gnipagrottan

är en oberoende plats både politiskt och religiöst. Garm anser att politik och religion oftast har en negativ inverkan på människorna.