Musikal

En blogg som skriver om de stora musikalerna i världen. Även om det är de stora musikalerna i London eller New York som har stort fokus, skriver vi inte mindre om musikaler i Stockholm för den delen.