Föreningen Dexion

Allmänborgerliga studentföreningen i Linköping.